fbpx

“เขาใหญ่มาราธอน 2563” วิ่ง…เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย

มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์, มูลนิธิรักเมืองไทย, มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และกองทัพบก ขอเชิญมาวิ่ง…เพื่อสุขภาพ วิ่ง..เพื่อร่างกายแข็งแรง  วิ่ง…เพื่อร่วมพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย  การแข่งขัน “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓” (KHAO YAI MARATHON 2020)  ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว,  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี, สมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ และถนนทางเชื่อม  เขาใหญ่  อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรักษ์ป่า และสิ่งแวดล้อม เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรม และทุนการศึกษาในมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิรักเมืองไทย และหาทุนประกันชีวิต ให้กับลูกจ้างที่พิทักษ์อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ของมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน เสมือนเป็นการจุดประกายให้แก่ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ  โดยนำกีฬาจากเวทีการแข่งขันระดับโลกมาผสมผสานกับการสร้างจิตสำนึกร่วมกันรักษาผืนป่า สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมได้อย่างงดงาม  ซึ่งในปี ๒๕๖๑ เป็นการจัดงานครั้งแรกและประสบความสำเร็จ  ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักวิ่งมาราธอนทั่วประเทศ  มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า ๕,๐๐๐ คน  และต่อเนื่องในปี ๒๕๖๒  มีผู้สมัครแข่งขันมากกว่า ๗,๗๐๐ คน ทั้งประเภท  Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run  ทั้งนี้  ด้วยการจัดการแข่งขันที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสากล  มีบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการอำนวยความสะดวก บริการอาหาร เครื่องดื่ม  ทำให้นักวิ่งที่มาร่วมการแข่งขันมีความสุข สนุกกับการวิ่งในบรรยากาศเส้นทางวิ่งที่สวยงาม  มีภูมิประเทศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพด้วย จาก ๒ ปีที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักวิ่งที่เข้าร่วมการแข่งขันป็นอย่างดี จนถูกยกให้เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนที่ยอดเยี่ยม เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ 

พลเอกพงษ์เทพ  เทศประทีป ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน และ เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์ กล่าวว่า  “การแข่งขันครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจากเป็นการจัดแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับประเทศที่ได้รับพระราชทานถ้วยรางวัล  ๗ ถ้วย คือ ชนะเลิศ Marathon ชาย/หญิง ได้รับถ้วยพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ชนะเลิศ Half Marathon ชาย/หญิง  ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,  ชนะเลิศ Mini Marathon ชาย/หญิง ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และชนะเลิศ Family  Run ประเภทครอบครัว ได้รับถ้วยพระราชทานจาก สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งรายได้จากการจัดงานครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ตามโครงการของทั้ง ๓ มูลนิธิฯ”

การแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓  กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๘,๕๐๐ คน แบ่งประเภทการวิ่ง ชาย-หญิง  เป็น ๔ ประเภท ดังนี้คือ

 • Marathon                 ระยะทาง   ๔๒.๑๙๕ กิโลเมตร     จำนวน       ๒,๕๐๐ คน 
 • Half Marathon           ระยะทาง        ๒๑.๑  กิโลเมตร      จำนวน       ๒,๒๐๐ คน
 • Mini Marathon           ระยะทาง        ๑๐.๕  กิโลเมตร      จำนวน       ๒,๐๐๐ คน
 • Family Run                ระยะทาง           ๕.๔  กิโลเมตร     จำนวน           ๘๐๐ คน                   
 • Run for Health           ระยะทาง           ๕.๔  กิโลเมตร      ไม่แบ่งอายุและเพศ จำนวน   ๑,๐๐๐ คน

หมายเหตุ

 • ประเภท Family Run  รวม ๔ คน พ่อ/แม่/ลูก+๑ โดยวิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน (เด็กอายุไม่ต่ำกว่า ๓ ปี)
 • ประเภท Marathon  และ Half Marathon รับสมัครชาย/หญิงอายุ ๒๐ ปีขึ้นไป       
 • ประเภท Mini Marathon รับสมัครชาย/หญิง อายุ ๑๖ ปีขึ้นไป

การจัดจำหน่ายบัตรตามระยะทางวิ่งราคา ๑, ๐๐๐ บาท ๘๐๐บาท ๖๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท ตามลำดับ สำหรับบัตรการแข่งขันประเภทการกุศล ใบละ ๒,๕๐๐ บาท สามารถเลือกวิ่งได้ทุกระยะทาง  ระยะใดระยะหนึ่ง พร้อมได้รับเสื้อวิ่งแข่งขัน

ถ้วยรางวัล และเงินรางวัล มีดังนี้คือ

 • Marathon (ชาย/หญิง)   
  • ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท
  • รองอันดับ ๑  ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท 
  • รองอันดับ ๒  ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท   พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • Half Marathon (ชาย/หญิง)         
  • ชนะเลิศ  Overall ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
  • รองอันดับ ๑  ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์   พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท 
  • รองอันดับ ๒  ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • Mini Marathon (ชาย/หญิง)        
  • ชนะเลิศ Overall ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
  • รองอันดับ ๑ ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท 
  • รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท
 • Family Run  ( ครอบครัว พ่อ/แม่/ลูก+๑  รวม ๔ คน ) วิ่งเข้าเส้นชัยพร้อมกัน
  • ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  พร้อมเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท
  • รองอันดับ ๑  ถ้วย พลเอก สุรยุทธ์  จุลานนท์  พร้อมเงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาท 
  • รองอันดับ ๒ ถ้วย พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท  พร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

เหรียญรางวัลการแข่งขันจะเป็นสัญลักษณ์รูปสัตว์ ๕ ชนิด ได้แก่ ช้าง นกเงือก  กวาง กระทิง และเสือ ตามลำดับ สำหรับการแข่งขันปี ๒๕๖๑ เหรียญรางวัลเป็นสัญลักษณ์รูป “ช้าง” ปี ๒๕๖๒ เหรียญรางวัลเป็นสัญลักษณ์รูป “นกเงือก” ส่วนในปี ๒๕๖๓ เหรียญรางวัลจะเป็นสัญลักษณ์รูป “กวาง” เมื่อสะสมเหรียญรูปสัตว์ครบ ๕ ปีต่อเนื่องแล้วมาต่อกัน จะได้เหรียญรวมเป็นสัญลักษณ์รูปมรดกโลก  (The World Heritage Logo) ผู้แข่งขันที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ ๑-๕ ของทุกกลุ่มอายุ ในระยะวิ่ง Marathon, Half Marathon, Mini Marathon และ Family Run จะได้รับถ้วยรางวัล   นอกจากนี้ ผู้ที่วิ่งแข่งขันในระยะ  Marathon และ Half Marathon ทุกคนที่วิ่งเข้าถึงเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึก พร้อมเสื้อ  Finisher ส่วนอุปกรณ์การแข่งขันและของที่ระลึก โดยเริ่มเปิดรับสมัครการแข่งขันวันเสาร์ที่ ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๘.๐๐ น. เป็นต้นไปทาง www.khaoyaimarathon.run

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเขาใหญ่มาราธอน วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ณ เส้นทางถนนธนะรัชต์ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา หรือร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๓” รายละเอียดติดตามได้ที่ www.khaoyaimarathon.run และ Facebook  KHAOYAI MARATHON  รายได้จากการจัดงานนี้จะนำไปสนับสนุนโครงการในมูลนิธิฯ ทั้ง ๓ มูลนิธิ ซึ่งทำการกุศลสาธารณประโยชน์ อาทิ ด้านการศึกษา ด้านเยาวชน ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ ดังปณิธานของ ฯพณฯ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ …“เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

ขอเชิญมาวิ่งด้วยสองเท้าที่ก้าวไป…เพื่อจุดหมายเดียวกัน
…เพื่อพิทักษ์ผืนป่ามรดกโลกของประเทศไทย
…เพื่อพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
…เพื่อผู้ทักษ์ทุกผืนป่าทั่วประเทศ
…เพื่อหาทุนสนับสนุนโครงการสานใจไทย สู่ใขใต้ และทุนการศึกษาให้กับเยาวชน
…เพื่อหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของ ๓ มูลนิธิฯ

ทุกรอยเท้าที่วิ่งไป..จะสร้างผืนป่าให้กลับมา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Social Network Cookies

  ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม ความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ลักษณะการเก็บข้อมูลจะมีเพียงแค่ข้อมูลในเชิงของภาพรวมทั้งหมด ตัวเลขจำนวนผู้เข้าชม จำนวนหน้าที่ดูทั้งหมดแต่ละข่าว/บทความ ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานในการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ทั่วไป รวมไปถึงใช้เพื่อเก็บพฤติกรรมการใช้งาน รวมไปถึงการกดลิ้งก์ต่างๆ การเลือกชมเนื้อหา และแชร์ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายโฆษณา ข้อมูลและการยิงโฆษณาจะเกิดขึ้นโดย Modernist Studio เท่านั้น เราไม่มีนโยบายในการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายของเราให้กับแบรนด์ เอเจนซี หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ เพื่อกระทำกับกลุ่มเป้าหมายของเราโดยไม่ผ่านการดูแลจากทีมงาน Modernist Studio

บันทึกการตั้งค่า