fbpx

มว. ร่วมมือกับ องค์การสุรา ตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือสู่ระดับสากล

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสุรา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ระบบมาตรวิทยาเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์” เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และการยอมรับแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่ผลิตจากองค์การสุรา ทั้งในประเทศและในระดับสากล โดยทั้งสองหน่วยงานร่วมกันกำหนดแผนพัฒนาและใช้วัสดุอ้างอิงรับรอง (Certified Reference Materials, CRMs) เพื่อการตรวจสอบความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ รวมทั้งกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสุรา กล่าวว่า องค์การสุรามีความยินดี และพร้อมให้ความร่วมมือกับสถาบันมาตรวิทยา ในการผลิตวัสดุอ้างอิงรับรองสำหรับการทดสอบคุณภาพ รวมทั้งจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญ ให้กับห้องทดสอบอีกด้วย เรายินดีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานแอลกอฮอล์ และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ ในประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป

ด้าน ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของสถาบันมาตรวิทยา พร้อมที่จะสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการผลิตวัสดุอ้างอิงในการตรวจสอบ รวมไปถึงจัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญของห้องปฎิบัติการ จัดอบรมบุคลากรในโครงการ และพัฒนาวัสดุอ้างอิง สารมาตรฐาน สำหรับการวัดรายการที่จำเป็น เพื่อให้การวัดผลนั้นออกมามีประสิทธิภาพที่สุด และเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือนี้จะส่งผลดีและยกระดับแอลกอฮอล์ที่ผลิตในประเทศ ได้เป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันในการส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

Follow Us