fbpx

ทปอ. ยืนยัน ไม่มีการเลื่อนการสอบเพื่อเข้าระบบ TCAS ชี้อาจกระทบทั้งระบบการเปิดเรียนมหาวิทยาลัย

โมเดิร์นนิสต์ต่อสายตรงไปยังผู้จัดการระบบ TCAS ยืนยัน การจัดการสอบยังคงเป็นไปตามเดิม ไม่มีเลื่อน เนื่อจากกำหนดการถูกเลื่อนมาแล้ว และถ้าเลื่อนสอบจะทำให้มีปัญหากับทั้งระบบทันที พร้อมให้ความมั่นใจในการจัดสอบว่ามีมาตรการป้องกัน COVID-19 ส่วน สทศ. เลื่อวันสอบ O-NET เปิดทางให้เยาวชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น ส่วนการสอบ 9 วิชาสามัญที่ตรงกับช่วงเกณฑ์ทหาร ยังคงต้องรอการพิจารณาจากที่ประชุมฯ

นายพีระพงศ์ ตริยเจริญ ผู้จัดการระบบ TCAS ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเรียกร้องให้เลื่อนการสอบ GAT-PAT O-NET และวิชาสามัญ 9 วิชา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2564 ว่า สำหรับกำหนดการสอบทั้ง 3 การสอบนั้น ยังเป็นไปตามกำหนดการเดิม เพราะกำหนดการนี้ได้แจ้งนักเรียนมานานมากแล้ว เนื่องจากกำหนดการในการสอบถูกเลื่อนมาจากตารางปกติในทุกปีที่ผ่านมา คือในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม แต่ปีนี้ถูกเลื่อนมาจากสถานการณ์โควิดระลอกที่แล้วที่มีการเลื่อนเปิดปีการศึกษาจากเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนกรกฎาคม ทำให้การสอบก็ถูกเลื่อนตามออกไปเป็นปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายน

นอกจากนี้ นายพีระพงศ์ได้กล่าวถึงผลกระทบจากการเลื่อนสอบว่า จะมีมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่เปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายน ระบบ TCAS ถูกเลื่อนมามาครั้งหนึ่งแล้ว แต่มหาวิทยาลัยยังเปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายนเหมือนเดิม ซึ่งรัฐบาลจะให้ทุกกิจกรรม ทุกธุรกิจ พยายามทำให้เป็นปกติให้ได้เร็วที่สุด ถ้าเราเลื่อนกระบวนการตรงนี้ไปอีก การเปิดภาคการศึกษาก็ถูกเลื่อนออกไป มหาวิทยาลัยที่เปิดภาคการศึกษาในเดือนมิถุนายนก็จะเปิดไม่ได้ กระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกชั้นปีจะถูกเลื่อนตามไปหมด แผนงานที่ถูกวางไว้มันกระทบกับคนหมู่มาก การออกไปฝึกงาน การจบการศึกษาก็จะถูกล่าช้าออกไป พอจบช้าลง การได้ทำงานก็จะช้าไป มันก็กระทบไปหมดเลย ดังนั้น อยากให้นักเรียนมองภาพเป็นระบบใหญ่ แล้วนักเรียนทุกคนโดนผลกระทบหมด ตอนนี้ ผู้บริหารทั้งหลาย อธิการบดีต่าง ๆ ท่านก็ยังไม่มีกำหนดการเปลี่ยนแปลง กำหนดการคงเดิม เพราะทุกคนเจอสภาวะโควิดหมด ดังนั้นทุกคนอยู่ในสภาวะเดียวกัน ดังนั้นนักเรียนควรเตรียมตัวให้พร้อม ทบทวนความรู้ในส่วนที่เข้าใจ เพราะเนื้อหาในการสอบมีตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และดูแลร่างกายให้แข็งแรง ไม่ใช่แค่เรื่องโควิดอย่างเดียว ถ้าเราป่วยเราก็ทำข้อสอบไม่ได้ แล้วก็ไปต่อไม่ได้

“ตอนนี้ก็เริ่มรับสมัครรอบโควตา ซึ่งก็ยังต้องใช้ผลสอบ ดังนั้นถ้าเลื่อนสอบไป โควตาประกาศไม่ได้ ก็ต้องเลื่อนตาม พอโควตาเลื่อน ทุกสถาบันก็ต้องเลื่อนตาม คือตอนนี้ กำหนดการที่เราวางเอาไว้ เรากระชับที่สุด เพื่อให้เสร็จกลางเดือนมิถุนายน มหาวิทยาลัยก็จะได้เปิดเทอมสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายนได้ ถ้าโควตาเลื่อน การเปิดเทอมสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายนก็ทำไม่ได้ ก็ต้องขยับออกไปว่าจะเลื่อนไปเท่าไหร่” นายพีระพงศ์กล่าว

สำหรับความเป็นห่วงของนักเรียนต่อสถานการณ์โควิด นายพีระพงศ์ได้กล่าวว่า ทาง ทปอ. ได้ติดตามดูสถานการณ์อยู่ตลอด ซึ่ง อธิการบดีหลายท่านก็เป็นคุณหมอ ท่านก็จะให้ข้อมูลเหล่านี้ ท่านก็ประมวลสถานการณ์อยู่ ช่วงนี้สถานการณ์ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อน้อยลง พื้นที่ต่าง ๆ ก็เป็นพื้นที่สีเขียว ดังนั้น มาตรการของแต่ละจังหวัดก็จะมีออกมาแต่ละที่ ตอนนี้รัฐบาลอนุญาตให้เปิดใช้สถานที่ได้หมดแล้ว

“สทศ. เป็นคนบริหารจัดการสอบ ซึ่งเราได้คุยกับ สทศ. สทศ. ก็มีประสบการณ์ในการจัดสอบแบบนี้ในปีที่ ซึ่งมีช่วงหนึ่งที่จัดสอบปกติ อีกช่วงหนึ่งจัดสอบแบบสถานการณ์โควิด ซึ่ง สทศ. มีมาตรการในการจัดสอบแล้ว เขาก็มีประสบการณ์มาแล้ว ปกติผู้ปกครองมาส่งลูกหลานแล้วก็นั่งรอ น้อง ๆ ก็เป็นห่วง แออัด ยัดเยียดกัน ซึ่งมาตรการที่ สทศ. เคยใช้ เขาไม่ให้ผู้ปกครองอยู่ในบริเวณโรงเรียน มาส่งลูกแล้วให้ผู้ปกครองกลับ ดังนั้นผู้ปกครองไม่สามารถรอลูกหลานได้ แล้วก็มารับตอนที่สอบเสร็จ คือเขาจะมีมาตรการเยอะแยะ ซึ่งในการที่จะจัดสอบพวกนี้ครับ มันต้องขออนุญาต มันต้องเสนอมาตรการจัดสอบขอไปในแต่ละจังหวัด เพราะแต่ละจังหวัดก็จะมีมาตรการไม่เหมือนกัน ดังนั้น แต่ละที่ก็ต้องเสนอไป ว่าเราจะมีการจัดสอบด้วยมาตรการแบบนี้ โอเคมั้ย ถ้าไม่โอเคก็จัดสอบไม่ได้ ถ้าโอเคก็จัดสอบได้แล้วก็ทำตามมาตรการ” นายพีระพงศ์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้มีประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบ O-NET ม.6 และวิชาสามัญ รายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ว่า

ในส่วนของวันสอบ O-NET ม.6 สอบวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 คณะกรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาถึงความสำคัญของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบบประชาธิปไทย และเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังสามารถเข้าสอบ O-NET ได้ และ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนปีการศึกษา 2563 ยังสามารถเข้าสอบวิชาสามัญได้  โดยยังอยู่ในวิสัยที่ สทศ. จะบริหารจัดการการสอบ ตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้เลื่อนกำหนดการทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบรายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ในการทดสอบวิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 ที่มีกำหนดการสอบในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ไปเป็นวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 แทน โดยเวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา และระยะเวลา ให้เป็นไปตามตารางสอบเดิม

ส่วนวันสอบวิชาสามัญ ที่จะมีการสอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 ซึ่งตรงกับการเกณฑ์ทหาร (ระหว่างวันที่ 1 -20 เมษายน 2564) นั้นในส่วนของ สทศ. มีหน้าที่บริหารจัดการการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมายจาก ทปอ. ดังนั้น การที่จะเลื่อนวันสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ สทศ. ต้องพิจารณาหารือร่วมกับ ทปอ. อีกครั้ง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องการนำผลสอบไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจาก สทศ. ได้รับมอบหมายจาก ทปอ. ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบ และได้กำหนดวันเวลาในการสอบ โดยคำนึงถึงระยะเวลาช่วงการใช้ประโยชน์ของผลคะแนน การจัดการเรียนการสอน และความเหมาะสมด้านอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับปีการศึกษา ดังนั้น การจะเปลี่ยนแปลงวันสอบ จึงต้องคำนึงถึงผลกระทบกับขั้นตอนและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องดังกล่าวด้วย

สำหรับการจัดการทดสอบในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้ สทศ. ได้เตรียมการและมาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและเป็นไปตามมาตรการที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขกำหนด นอกจากนี้ ยังได้หารือแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ เพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว จาก ทปอ. แล้ว

Content Creator

นักศึกษารัฐศาสตร์ รามคำแหง ที่สนใจงานการศึกษาโดยเฉพาะระบบที่มาใหม่ พร้อมเรียนรู้ให้ทันเสมอ/ช่างภาพสมัครเล่น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • Social Network Cookies

    ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรม ความสนใจของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ลักษณะการเก็บข้อมูลจะมีเพียงแค่ข้อมูลในเชิงของภาพรวมทั้งหมด ตัวเลขจำนวนผู้เข้าชม จำนวนหน้าที่ดูทั้งหมดแต่ละข่าว/บทความ ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานในการเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ทั่วไป รวมไปถึงใช้เพื่อเก็บพฤติกรรมการใช้งาน รวมไปถึงการกดลิ้งก์ต่างๆ การเลือกชมเนื้อหา และแชร์ ทั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายโฆษณา ข้อมูลและการยิงโฆษณาจะเกิดขึ้นโดย Modernist Studio เท่านั้น เราไม่มีนโยบายในการส่งต่อกลุ่มเป้าหมายของเราให้กับแบรนด์ เอเจนซี หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ เพื่อกระทำกับกลุ่มเป้าหมายของเราโดยไม่ผ่านการดูแลจากทีมงาน Modernist Studio

บันทึกการตั้งค่า