fbpx

[ทักษะชีวิต] การจัดการปัญหา ด้วยทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

นิยามของคำว่า ปัญหา ในแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันออกไปอย่างสิ้นเชิง เรื่องเล็กสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับบางคน การแก้ไขปัญหาจึงต่างขึ้น ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับการตกกระทบมากน้อยของเรื่องนั้นๆ ความสามารถในการรับมือ รวมไปถึงการเลือกใช้วิธีการในการแก้ไขปัญหาทั้งเก่าและใหม่

ทินกร บุญสืบสกุล

21 กุมภาพันธ์ 2563