fbpx

มิวเซียมสยามจับมือ ททท. นำร่อง พิพิธภัณฑ์ไทย 32 แห่งทั่วประเทศ ในบัตร Thailand Museum Pass พัฒนางานบริการ ตามแนวทาง SHA สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวปลอดภัย ไร้กังวล ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) พร้อมด้วย นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมผนึกกำลังกระตุ้นการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไทย ในงานแถลงข่าว พิธีรับมอบตราสัญลักษณ์ SHA ร่วมกันของพันธมิตรพิพิธภัณฑ์ในโครงการ Thailand Museum Pass

MODERNIST Team

29 ตุลาคม 2563

กว่าจะถึงวันนี้…โรคโกเช่ร์ หนึ่งในโรคหายาก โมเดลต้นแบบแห่งความหวังของกลุ่มโรคพันธุกรรม LSD ในอนาคต

“ความหวัง” เป็นคำที่สร้างกำลังใจและแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายหันมาขับเคลื่อนให้เกิดการรักษาโรคโกเช่ร์ (Gaucher) ในระบบสาธารณสุขไทยได้จริง และทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดอย่างปกติสุขในทุกวันนี้ จากความตั้งใจพยายามกว่า 10 ปี ของกลุ่มแพทย์เวชพันธุศาสตร์ และมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ถือเป็นการเดินทางที่มีแสงสว่างอยู่ปลายทาง และหวังว่าจะเป็นโมเดลต้นแบบแห่งความหวังสำหรับผู้ป่วยโรคหายากอื่นๆ ที่ยังรอคอยโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนในการช่วยเหลือต่างๆ

MODERNIST Team

20 ตุลาคม 2563