fbpx

JCB เปิดใช้งานการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่านคิวอาร์โค้ดด้วยเทคโนโลยีจาก FIS

FIS ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการให้บริการทางการเงิน ได้เปิดเผยวันนี้ว่า JCB ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโครงข่ายการชำระเงินระหว่างประเทศ ได้เลือกใช้บริการสวิตช์ชิ่ง (Switching service) และการให้บริการแก่ผู้รับบัตร (Acquiring service) บนแพลตฟอร์ม Payments One ของ FIS เพื่อเปิดใช้งานการชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดข้ามพรมแดน

MODERNIST Team

7 มิถุนายน 2563