fbpx

การใช้ชีวิตของผู้คนท่ามกลางความปกติวิถีใหม่

นักวิเคราะห์หลายคนมองว่า พฤติกรรมของผู้คนจะมีความเคยชินกับรูปแบบการใช้ชีวิตในช่วงการกักกันตัว เช่น พฤติกรรมการทำงานในช่วงที่ต้อง work from home , พฤติกรรมผู้บริโภค ที่ใช้จ่ายซื้อของออนไลน์ผ่านแอพฯ ซึ่งการที่พฤติกรรมผู้คนเปลี่ยน ย่อมเป็นการเปลี่ยนที่เขยื่อนไปยังสังคมและทุกที่ทั่วโลก

ทินกร บุญสืบสกุล

6 มิถุนายน 2563

สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 อัตราการติดเชื้อของการแพร่ระบาดข้ามดินแดน ถึงไทยและหลายประเทศ 

จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นในเมืองอู่ฮั่น ซึ่งทางการจีนได้ยืนยันสถานการณ์การแพร่ระบาดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2019 ที่ผ่านมา โดยภายหลังจากที่มีการเก็บตัวอย่างเชื้อจากคนไข้ไปตรวจสอบ องค์กรอนามัยโลกจึงได้ระบุว่า เชื้อไวรัสดังกล่าวมีชื่อว่า ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

ทินกร บุญสืบสกุล

27 มีนาคม 2563