fbpx

การช่วยเหลือเด็กของ Pimrypie สู่ #พิมรี่พาย และการตั้งคำถามของสังคม

จากการช่วยเหลือเด็กในพื้นที่ธุรกันดารของพิมรี่พาย สู่ #พิมรี่พาย บนโลกออนไลน์ที่หลาย ๆ คนตั้งคำถามถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก

MODERNIST Team

9 มกราคม 2564