fbpx

[email protected] 2019 : เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด

ผ่านพ้นไปแล้วสำหรับงาน Talk สำหรับเยาวชนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี กับงาน [email protected] 2019 ซึ่งเป็นเวทีของเด็กไทยที่สร้างขึ้นจากความเชื่อที่ว่า เด็กไทยมีของและมีไอเดียที่ควรค่าแก่การเผยแพร่ และสามารถแสดงศักยภาพได้จริง จึงจัดเวทีนี้ขึ้นมานั่นเอง โดยยังได้จัด TED Club ขึ้นในโรงเรียนต่างๆ และแสดงพื้นที่ให้เด็กเข้ามาลองเรียนรู้ร่วมกับครูอีกด้วย

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

21 พฤศจิกายน 2562