fbpx

จุฬาฯ พบสูตรพิชิตผมร่วงจาก “แสมทะเล” วช.ยืนยันผลงานสุดล้ำ

คณะเภสัชฯ จุฬาฯ ชูผลงานวิจัยรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดีมากจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช พร้อมเผยแพร่สมุนไพรสกัดจากแสมทะเลแก้ปัญหาผมร่วงได้อย่างถึงราก คาดจะออกสู่ตลาดภายในปีนี้!

MODERNIST Team

19 มกราคม 2564

นิสิตสถาปัตย์ จุฬาฯ ชนะเลิศการออกแบบสถาปัตยกรรม “Asia Young Designer Awards 2020”

ศุภกร ฉันทกิจวัฒนา นิสิตชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันออกแบบสถาปัตยกรรม “Asia Young Designer Awards 2020” จากผลงาน “Illegal Settlement in Chiang Mai”

MODERNIST Team

14 มกราคม 2564

เอสซีจี – ทช. – จุฬาฯ ร่วมสานต่อนวัตกรรมการพัฒนารูปแบบวัสดุฐานลงเกาะตัวอ่อนปะการัง

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการกระทำของมนุษย์ที่รบกวนธรรมชาติ ทำให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรทางทะเลรวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของปะการัง ซึ่งการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและปะการังนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน

MODERNIST Team

7 ตุลาคม 2563