fbpx

มว. ร่วมมือกับ องค์การสุรา ตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือสู่ระดับสากล

สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาย ร่วมมือกับ องค์การสุรา ตรวจสอบคุณภาพแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์จากแอลกอฮอล์ มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือสู่ระดับสากล

MODERNIST Team

6 มกราคม 2564