fbpx

ทีมกองบรรณาธิการโมเดิร์นนิสต์ เปิดรับอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมกองข่าวฯ

ทีมกองบรรณาธิการเว็บไซต์โมเดิร์นนิสต์ เปิดรับอาสาสมัครมาร่วมเป็นทีมกองบรรณาธิการข่าว เพื่อฝึกฝนประสบการณ์ด้านงานข่าว โดยไม่จำกัดอายุ วุฒิ และประสบการณ์ เน้นการทำงานจริง เพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานข่าวให้สังคมคนรุ่นใหม่พัฒนาขึ้นไป ในทุกด้าน ทั้งเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และอื่นๆ ตามตำแหน่งด้านล่าง ท่านใดที่สนใจสามารถส่ง Resume หรือ Portfolio มาได้ทาง [email protected] ภายในวันที่ 21 มกราคม 2564

MODERNIST Team

7 มกราคม 2564