fbpx

กว่าจะถึงวันนี้…โรคโกเช่ร์ หนึ่งในโรคหายาก โมเดลต้นแบบแห่งความหวังของกลุ่มโรคพันธุกรรม LSD ในอนาคต

“ความหวัง” เป็นคำที่สร้างกำลังใจและแรงผลักดันให้ทุกฝ่ายหันมาขับเคลื่อนให้เกิดการรักษาโรคโกเช่ร์ (Gaucher) ในระบบสาธารณสุขไทยได้จริง และทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตรอดอย่างปกติสุขในทุกวันนี้ จากความตั้งใจพยายามกว่า 10 ปี ของกลุ่มแพทย์เวชพันธุศาสตร์ และมูลนิธิโรคพันธุกรรมแอลเอสดี ถือเป็นการเดินทางที่มีแสงสว่างอยู่ปลายทาง และหวังว่าจะเป็นโมเดลต้นแบบแห่งความหวังสำหรับผู้ป่วยโรคหายากอื่นๆ ที่ยังรอคอยโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนในการช่วยเหลือต่างๆ

MODERNIST Team

20 ตุลาคม 2563

บำรุงราษฎร์ นำจุดแข็งการแพทย์มาตรฐานสากล ผนึก พระจอมเกล้าลาดกระบัง สร้าง “แพทย์นวัตกร” ยกระดับแพทย์อินเตอร์ รองรับการแพทย์ในระดับสากล สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร การพัฒนาผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์ โครงการศึกษาต่อเนื่อง ความช่วยเหลือด้านเทคนิค การจัดกิจกรรมสัมมนา การประชุมวิชาการ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ

MODERNIST Team

16 ตุลาคม 2563

#ด่านหน้าชุดขาว กับความเสี่ยงในสภาวะการณ์แพร่กระจายของโรคโควิด-19

นอกจากรัฐบาล ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ได้รับผลกระทบแต่ละกลุ่ม ก็ยังมีกลุ่มคนที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างหนัก อย่างเช่น บุคลากรทางการแพทย์ที่เปรียบเสมือนด่านหน้าที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในการรักษา ท่ามกลางการแพร่ระบาดที่มีผู้ติดเชื้อสะสมมากขึ้นทุกวัน

ทินกร บุญสืบสกุล

27 มีนาคม 2563