fbpx

หลังจากเหตุการณ์กราดยิงโคราช กฎหมายอาวุธไทยนั้นแน่นหนาพอหรือไม่ ?

หลังจากเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา การครอบครองอาวุธปืนของประชาชนในประเทศจึงเป็นประเด็นหลัก โดยคำถามอยู่ที่ว่าเรามีความหนักแน่นในการบังคับใช้กฎหมายครอบครองปืนของไทยหรือไม่

บุญเกื้อหนุน เป้าทอง

18 กุมภาพันธ์ 2563