fbpx

สภาไฟเขียวแก้กม.ทำแท้ง ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

หลังจากมีการบรรจุร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทำแท้งทั้งจากคณะรัฐมนตรีและจากพรรคก้าวไกลเข้าสู่สภาในปลายปี 2563 เพื่อประชุมลงมติ ล่าสุด ในวันที่ 20 ม.ค. 2564 จากการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เรื่องการพิจารณาร่างการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 ว่าด้วยการทำแท้ง ที่ประชุมได้เปิดให้มีการอภิปรายและลงมติรับร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งผลการลงมติครั้งนี้ มีมติเห็นชอบ 276 ต่อ 8 เสียง โดยร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดว่า การทำแท้งยังคงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถทำแท้งได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 สัปดาห์

MODERNIST Team

21 มกราคม 2564

จีนเนอเรชัน : ภาพยนตร์สารคดีที่ท้าทายความเชื่อทั้งหมดเกี่ยวกับคนจีนและเพศหญิง

“จีนเนอเรชัน – The girl who’s close to god clothes” เป็นเรื่องราวของเด็กไทยเชื้อสายจีนเจอเนอเรชันใหม่ “แอน” – วริศรา สังสิทธิเวทย์ ทายาทรุ่นที่ 3 ของร้านตัดเย็บชุดเทพเจ้าจีนใจกลางเยาวราช ซึ่งความชอบของเขา แนวทางการใช้ชีวิต และความคิดของคนไทยเชื้อสายจีนในรุ่นนี้ถูกเปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง เขาจะสัมพันธ์ระหว่างสามเรื่องนี้ได้อย่างไร?

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

13 มกราคม 2564

ย้อนชีวิตของหญิงรักหญิง: ในวันที่ความเข้าใจเรื่องเพศยังมาไม่ถึง

หลายปีที่ผ่านมาสังคมไทยมีการตื่นตัวในการพูดถึงความหลากหลายทางเพศอย่างกว้างขวาง คนรุ่นใหม่จำนวนมากทั้งชาย หญิง และกลุ่มคนเพศหลากหลายต่างออกมาแสดงความคิดเกี่ยวกับสิทธิความหลากหลายทางเพศในฐานะสิทธิมนุษยชน สีรุ้งและสัญลักษณ์ของความหลากหลายทางเพศถูกโบกสะบัดอยู่ทั่วทุกเวทีของการชุมนุมเรียกร้องสิทธิ อัตลักษณ์และรสนิยมทางเพศที่แตกต่าง เป็นสิ่งที่สามารถประกาศ และแสดงออกได้ผ่านการแต่งกาย วิถีปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ตัวตนในฐานะเพศที่แตกต่างจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องปกปิดหรือหลบซ่อนจากผู้คนดังเช่นในอดีต

อาทิตยา อาษา

9 ตุลาคม 2563