fbpx

ทำไมคนเราต้องเสียภาษี? – ฟังมุมมองจาก ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO, iTAX

ว่ากันว่าการเสียภาษีเป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถนำมาพัฒนาประเทศในระยะยาวได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสวัสดิการ สังคม และเสริมสร้างความมั่นคงในทุกๆ ด้านของเศรษฐกิจ แต่จะดีกว่านี้ไหมถ้าเราเข้าใจการเสียภาษีให้มากยิ่งขึ้นไปอีก วันนี้ทีมกองบรรณาธิการ The Educative จึงเชิญ ผศ.ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ CEO, iTAX มาสัมภาษณ์ถึงมุมมองของการเสียภาษีในประเทศไทยว่าทำไมเราต้องเสียภาษี? แล้วภาษีของเราจะนำไปพัฒนาอย่างไรบ้าง? อ่านบทสัมภาษณ์กันครับ

MODERNIST Team

26 ตุลาคม 2563