fbpx

ระเบียบวินัย เสรีภาพ และเพศ ความไม่สมดุลของสามสิ่งที่กระทบเด็กไทย [ตอนที่ 2]

กฏระเบียบที่อิงคนตรงเพศเป็นบรรทัดฐาน สร้างความหนักใจ กระอักกระอ่วนใจ ในการที่ต้องแต่งกายไม่ตรงกับเพศสภาพและเพศวิถี ด้วยเพราะการยึดโยงให้สวมใส่เสื้อผ้าตามเพศกำเนิด

ทินกร บุญสืบสกุล

3 พฤศจิกายน 2563