fbpx

วิษณุ เครืองาม : การตระหนักรู้เกี่ยวกับสื่อปลอดภัยในช่วงโควิด-19 สำคัญอย่างไรกับคนไทย?

ว่ากันว่าช่วงที่มีสถานการณ์ต่างๆ เป็นจำนวนมากนั้น ปัญหาสำคัญที่พบเจอกันเลยก็คือ “ข่าวปลอม” รวมไปถึง “สื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์” ที่เกิดขึ้นจำนวนมากนั่นเอง คำถามคือ “แล้วเราจะเสพสื่ออย่างไรให้ปลอดภัยล่ะ?” นี่คงเป็นคำถามที่ทั้งคนในสังคมและคนทำงานด้านสื่อเองต่างก็จับจ้องมองปัญหากันอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

13 มกราคม 2564