fbpx

กทปส. สรุปผลการจัดสรรเงินกองทุนปี 63 กว่า 2,600 ลบ. สู่ 85 โครงการ พร้อมลงพื้นที่ตรวจการใช้งาน “ต้นแบบสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ” รายงานสภาพอากาศเรียลไทม์

ต้นแบบ “สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ” ประโยชน์ 3 ขั้นของคลื่นความถี่และเน็ตไฮสปีดประสิทธิภาพสูง
“เฝ้าระวัง/ป้องกันภัยธรรมชาติ – ค้นหาและช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ – วางแผนเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิต”

MODERNIST Team

7 พฤศจิกายน 2563