fbpx

สภาไฟเขียวแก้กม.ทำแท้ง ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ทำแท้งได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

หลังจากมีการบรรจุร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทำแท้งทั้งจากคณะรัฐมนตรีและจากพรรคก้าวไกลเข้าสู่สภาในปลายปี 2563 เพื่อประชุมลงมติ ล่าสุด ในวันที่ 20 ม.ค. 2564 จากการประชุมสภาผู้แทนราษฏร เรื่องการพิจารณาร่างการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และ 305 ว่าด้วยการทำแท้ง ที่ประชุมได้เปิดให้มีการอภิปรายและลงมติรับร่างกฎหมายดังกล่าว ซึ่งผลการลงมติครั้งนี้ มีมติเห็นชอบ 276 ต่อ 8 เสียง โดยร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดว่า การทำแท้งยังคงต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ผู้ที่ตั้งครรภ์สามารถทำแท้งได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 สัปดาห์

MODERNIST Team

21 มกราคม 2564

คุยกับกอล์ฟ ธัญญ์วาริน ครั้งแรกหลังสิ้นสุดการเป็น ส.ส. หลากหลายเรื่องราวในรัฐสภา และเส้นทางในอนาคตที่พวกเราสร้างได้

ด้วยความแข็งแกร่งและเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยแผ้วถางทางให้การรณรงค์สิทธิของ LGBTQ+ ในไทย MODERNIST จึงอยากชวน กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ มาคุยในหลากหลายประเด็นตั้งแต่ การลงจากตำแหน่ง ส.ส. เรื่องราวการถูกกดขี่จากสังคมชายเป็นใหญ่ในสภา แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนเรื่องราวในอนาคตต่อจากนี้ของเธอ นอกจากนี้ นี่ยังเป็นการให้สัมภาษณ์ของกอล์ฟ ธัญญ์วาริน ครั้งแรกนับตั้งแต่เธอลงจากตำแหน่ง ส.ส. อีกด้วย

ณัฐพล เมฆโสภณ

21 พฤศจิกายน 2563