fbpx

ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เดินหน้าปฏิบัติการฆ่าเชื้อโควิด-19 ด้วยหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวี-ซี

ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เดินหน้ายกระดับความสะอาด ปลอดภัยขั้นสูงสุด พร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังยูวี-ซี (UV-C DISINFECTION ROBOTS) เข้ามาช่วยดูแล ป้องกัน สร้างสุขอนามัยที่ดีและเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า เริ่มในพื้นที่ท็อปส์ และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ 10 สาขาแรก

MODERNIST Team

6 มกราคม 2564