fbpx

ความเชื่อมั่นองค์กรของประเทศไทยติดอันดับเป็นครั้งแรกในงานวิจัยระดับโลกของดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอม

ดัชนีความเชื่อมั่นเวิลด์คอม (Worldcom Confident Index: WCI) เป็นงานวิจัยระดับโลกโดยใช้วิธีการพัฒนาด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ (Artificial Intelligence: AI) เพื่อติดตามความรู้สึกนึกคิด (Sentiment) และการมีส่วนร่วม (Engagement) ของผู้บริหารระดับสูง (C-Suite Executive) จากธุรกิจต่าง ๆ

MODERNIST Team

27 ตุลาคม 2563