fbpx

เดชรัต สุขกำเนิด : เมื่อเกษตรกรยังต้องการรัฐสวัสดิการเฉกเช่นคนกลุ่มอื่นๆ ในสังคมเหมือนกัน

คนหนึ่งที่เราไม่คุยไม่ได้ นั่นก็คือ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ ที่ร่วมขับเคลื่อนเรื่องรัฐสวัสดิการ และที่บ้านยังทำอาชีพเป็นเกษตรกรด้วย เราจะมาคุยในมุมมองของอาจารย์กันครับว่าทำไมรัฐสวัสดิการจึงสำคัญสำหรับเกษตรกร ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกอาชีพจะไม่ต้องการ แต่นี่จะเป็นหนึ่งมิติเท่านั้นที่จะบ่งบอกถึงความต้องการของคนไทย ติดตามกันครับ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

11 มกราคม 2564

ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี : เมื่อสังคมสงเคราะห์ไม่ช่วยอะไร รัฐสวัสดิการจึงสำคัญในชีวิตของคนไทยทุกคน

ในช่วงเวลาหลายปีดีดักที่ผ่านมา เรามักจะได้เห็นการถกเถียงของบรรดาเหล่านักเล่นสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหลาย ถึงความช่วยเหลือต่างๆ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือแม้กระทั่งประเด็นด้านการเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ของพิมรี่พาย YouTuber ชื่อดังในโลกออนไลน์ ซึ่งกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของหลายคน หลายแวดวงมากๆ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

10 มกราคม 2564