fbpx

เคอร์ฟิวแล้วไงต่อ? สรุปผลกระทบและข้อปฏิบัติตัวในช่วงเคอร์ฟิว

รัฐบาล โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศใช้เคอร์ฟิว ห้ามมิให้ประชาชนออกจากเคหสถานในช่วงเวลาระหว่าง 22.00 – 4.00 น. เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3เมษายน เป็นต้นไป เพื่อลดโอกาสการแพร่เชื้อ และเพื่อให้ห้างร้าน สถานประกอบการ มีเวลาสำหรับทำความสะอาดและกำจัดเชื้อเป็นประจำ

ณัฐนันท์ จันสุริยวงศ์

2 เมษายน 2563