fbpx

เดชรัต สุขกำเนิด : เมื่อเกษตรกรยังต้องการรัฐสวัสดิการเฉกเช่นคนกลุ่มอื่นๆ ในสังคมเหมือนกัน

คนหนึ่งที่เราไม่คุยไม่ได้ นั่นก็คือ ดร.เดชรัต สุขกำเนิด นักวิชาการอิสระ ที่ร่วมขับเคลื่อนเรื่องรัฐสวัสดิการ และที่บ้านยังทำอาชีพเป็นเกษตรกรด้วย เราจะมาคุยในมุมมองของอาจารย์กันครับว่าทำไมรัฐสวัสดิการจึงสำคัญสำหรับเกษตรกร ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกอาชีพจะไม่ต้องการ แต่นี่จะเป็นหนึ่งมิติเท่านั้นที่จะบ่งบอกถึงความต้องการของคนไทย ติดตามกันครับ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

11 มกราคม 2564