fbpx

คุยกับกอล์ฟ ธัญญ์วาริน ครั้งแรกหลังสิ้นสุดการเป็น ส.ส. หลากหลายเรื่องราวในรัฐสภา และเส้นทางในอนาคตที่พวกเราสร้างได้

ด้วยความแข็งแกร่งและเป็นผู้หนึ่งที่ช่วยแผ้วถางทางให้การรณรงค์สิทธิของ LGBTQ+ ในไทย MODERNIST จึงอยากชวน กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ มาคุยในหลากหลายประเด็นตั้งแต่ การลงจากตำแหน่ง ส.ส. เรื่องราวการถูกกดขี่จากสังคมชายเป็นใหญ่ในสภา แนวคิดทางการเมือง ตลอดจนเรื่องราวในอนาคตต่อจากนี้ของเธอ นอกจากนี้ นี่ยังเป็นการให้สัมภาษณ์ของกอล์ฟ ธัญญ์วาริน ครั้งแรกนับตั้งแต่เธอลงจากตำแหน่ง ส.ส. อีกด้วย

ณัฐพล เมฆโสภณ

21 พฤศจิกายน 2563

ท้องในวัยรุ่น : เมื่อสื่อตีตราและเลือกปฏิบัติกับ “แม่วัยรุ่น”

ในปัจจุบันนี้ปัญหาท้องไม่พร้อมก็เป็นปัญหาที่สำคัญอย่างมากที่ภาครัฐต้องเข้ามาดูแล เพราะด้วยสถิติของแม่วัยรุ่นในประเทศไทยยังคงมีอัตราที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่ทั้งอาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือแก้ปัญหาได้นั่นก็คือ “สื่อ” เช่นกันครับ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

23 พฤศจิกายน 2561