fbpx

“อว.” จุดพลุเปิดตัวโครงการ “AI for All” มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้าน AI ปูพรมผ่าน 5 โครงการสำคัญ เจาะทุกกลุ่มเป้าหมาย

“อว.” บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จุดพลุเปิดตัวโครงการ “AI for All” เน้นสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI แก่ประชาชน พร้อมส่งเสริมให้นำ AI มาประยุกต์ใช้ต่อยอดในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมไปถึงชุมชนและสังคม ผ่าน 5 โครงการสำคัญ เร่งเตรียมกำลังคนพร้อมรับกับยุคของ AI อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

MODERNIST Team

3 ธันวาคม 2563

ส่องอุตสาหกรรมชุดนักเรียนไทย ความรวยบนการกดทับเด็กไทย

จากกรณีที่กลุ่มนักเรียนเลวได้ประกาศว่าในวันที่ 1 ธันวาคมที่ผ่านมาได้ทำการรณรงค์ให้นักเรียนไทยใส่ชุดไปรเวทแทนการใส่ชุดนักเรียน เพื่อประท้วงให้กระทรวงศึกษาธิการปรับข้อระเบียบในการแต่งชุดนักเรียน และเพื่อสะท้อนถึงว่าไม่ว่าจะแต่งชุดอะไรเราก็สามารถเรียนหนังสือได้นั้น วันนี้ MODERNIST จึงขอเปิดตัวเลขธุรกิจผลิตชุดนักเรียน ซึ่งมีรายได้มากขึ้นทุกปีๆ สะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจนี้ถูกผูกขาดด้วยกฎระเบียบในโรงเรียนอย่างชัดเจน มาดูตัวเลขกันครับ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

2 ธันวาคม 2563