fbpx

วาทกรรมทางการศึกษา ค่านิยมทางสังคม …(อาจ)ทำให้เด็กไม่รู้ตนเองว่าชอบอะไร

ประโยคกล่อมเกลาให้เด็กนักเรียนตั้งใจเล่าเรียนเพื่อที่โตมาจะได้สุขสบายหรืออะไรก็ตามที่ตรงกับค่านิยมทางสังคม อาจด้วยความเป็นห่วงและความหวังดี หรือเพื่อให้เป็นที่ภาคภูมิใจแก่วงศ์ตระกูล แต่นั่นจะเป็นการชี้นำให้เกิดการผลิตซ้ำสิ่งที่สังคมนิยมในแนวที่จำกัดหรือไม่ แล้วอะไรจะรองรับความหลากหลายของเด็ก(นักเรียน)

ทินกร บุญสืบสกุล

13 กุมภาพันธ์ 2563