fbpx

“อว.” จุดพลุเปิดตัวโครงการ “AI for All” มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้าน AI ปูพรมผ่าน 5 โครงการสำคัญ เจาะทุกกลุ่มเป้าหมาย

“อว.” บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน จุดพลุเปิดตัวโครงการ “AI for All” เน้นสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI แก่ประชาชน พร้อมส่งเสริมให้นำ AI มาประยุกต์ใช้ต่อยอดในสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมไปถึงชุมชนและสังคม ผ่าน 5 โครงการสำคัญ เร่งเตรียมกำลังคนพร้อมรับกับยุคของ AI อย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

MODERNIST Team

3 ธันวาคม 2563

AI เปลี่ยนโลก เปลี่ยนสังคม และเปลี่ยนระบบการศึกษา

การถือกำเนิดขึ้นของ AI เริ่มในปี 1956 จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญแนวหน้าจากหลายๆวงการได้ร่วมกันทำงานวิจัยเกี่ยวกับ AI ซึ่งมีผู้นำทีมได้แก่ John McCarthy (Dartmouth College), Marvin Minsky (Harvard University), Nathaniel Rochester (IBM) และ Claude Shannon (Bell Telephone Laboratories) จนเกิดมาเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในปัจจับันที่ได้เขย่าให้โลกได้ตระหนักรู้และตื่นตัวถึงศักยภาพ และการทำงานที่อาจเข้ามาแทนที่มนุษย์ในไม่ช้า

ทินกร บุญสืบสกุล

11 กุมภาพันธ์ 2563