fbpx

ความนิยมของการเลือกใช้ระบบปฏิบัติการในประเทศต่างๆ

สองระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของโลกสองระบบจะเห็นว่าในแต่ละประเทศมีความนิยมที่ต่างกัน เช่น ในประเทศอินเดียมีความนิยมในระบบปฏิบัติการของ Apple แค่เพียง 3% เท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่ใหม่สำหรับ Apple การเข้าถึงของแบรนด์ในตลาดของผู้คนกว่าหนึ่งพันล้านคน ซึ่ง Apple ยังต้องจ่ายภาษีนำเข้าจำนวนมากให้กับโทรศัพท์สำหรับตลาดอินเดียซึ่งส่งผลให้มีป้ายราคาที่เข้าถึงได้ยาก

MODERNIST Team

20 ตุลาคม 2563