fbpx

“ผู้ชายอ่อนโยน” จากความแข็งกร้าวสู่ความเป็นชายแบบใหม่

คุณสมบัติความอ่อนโยน เอาใจใส่ เห็นอกเห็นใจผู้คนรอบข้าง หรือร้องไห้เมื่อเจอกับสถานการณ์เจ็บปวด เป็นคุณสมบัติของพระเอก หรือตัวแสดงนำในซีรีย์หลายเรื่อง การแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างชัดเจนของผู้ชายที่รับบทนำในซีรีย์ แสดงให้เห็นค่านิยมความเป็นชายแบบใหม่ที่ได้รับการเชิดชูยอมรับ มากกว่าความแข็งกร้าวของผู้ชายแบบ Hegemonic masculinity

อาทิตยา อาษา

14 กุมภาพันธ์ 2563