fbpx

แนวโน้มนโยบายต่างประเทศต่อภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ในยุคมังกรผงาด ของว่าที่ ปธน. โจ ไบเดน

The Educative อยากชวนทุกท่านมาฟังนักวิเคราะห์ที่มาร่วมลงความเห็นคาดการณ์ถึงแนวโน้มนโยบายต่างประเทศบนดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยุค ปธน.สหรัฐฯ ไบเดน ว่าจะหมู่หรือจ่า หรือเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนกันในวันที่มังกรผงาด

ณัฐพล เมฆโสภณ

8 พฤศจิกายน 2563