fbpx

RS สุดยอดคว้ารางวัล IDC DX Gamechanger ประเทศไทย ปี 2020 ก้าวสู่องค์กรต้นแบบ ทรานส์ฟอร์มสู่โลกยุคดิจิทัลได้สำเร็จ

อาร์เอส กรุ๊ป องค์กรที่ถูกเทคโนโลยีดิสรัปชั่นมาตลอด 40 ปี กลับสามารถยืนหยัดและเป็นตัวอย่างของธุรกิจที่ปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลได้ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นำ และความร่วมมือของคนภายในองค์กรที่มีภารกิจหลักในการสร้างความสุขให้ผู้คนด้วยความบันเทิง สินค้าคุณภาพ และบริการใหม่ๆ ตามไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละกลุ่ม

MODERNIST Team

3 ธันวาคม 2563