fbpx

เพศกำเนิด : บททดสอบและความท้าทายจากสังคมที่ทรานส์แมนต้องเผชิญ

แม้ปัจจุบันสังคมไทยจะมีการปรากฏตัวขึ้นของทรานส์แมน (Transman) ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกผู้หญิงที่รับรู้ว่าตนเองเป็นผู้ชาย ซึ่งมีจำนวนหนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนแปลงร่างกายของตนเองเป็นผู้ชายด้วยการรับฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Testosterone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายและ/หรือการผ่าตัดตามกระบวนการทางการแพทย์ เพื่อเปลี่ยนร่างกายให้ตรงกับใจหรือที่หลายคนเรียกว่า การเกิดใหม่ในร่างใหม่ในฐานะร่างกายที่ถูกต้อง

อาทิตยา อาษา

4 กุมภาพันธ์ 2563